TRƯỜNG THCS - THPT CHU VĂN AN

Địa chỉ: TP Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333773305 ; Fax: ............................
E-mail: c3chuvanan.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu Trưởng: Lê Hạnh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ QLGD: chứng chỉ
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại phòng làm việc: 0333770289
- Điện thoại di động: 01689998888


Phó Hiệu Trưởng: Tô Việt Hưng
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Trình độ QLGD: chứng chỉ
- Trình độ LLCT: sơ cấp
- Điện thoại phòng làm việc: 0333773305
- Điện thoại di động: 0988828007


Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Ngô Tam
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ LLCT: sơ cấp
- Điện thoại phòng làm việc
- Điện thoại di động: 0936469401

Phó Hiệu Trưởng: Đồng Thị Cúc
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 0333880252
- Điện thoại di động: 0913267159

Trường chúng hiện bây giờ chỉ có các hội nhóm của một số lớp, chưa có Group của trường riêng. Tớ xin mạn phép tạo group "Chu Văn An High School" và xin nhường lại quyền quản lý cho các bạn.
http://www.facebook.com/groups/cvamc/